แท่งกราวด์ (TOOL)

แท่งกราวด์ (อุปกรณ์เสาทาวเวอร์)

แบบทองแดง / แบบชุบกัลวาไนท์ /  แบบลูกบวก

 

 ติดต่อสอบถามได้ที่นี่  หรือ โทร 086-5950025 , 081-9684688


ชื่อผู้ตอบ:


 • เสาเดือยสวม.jpg
  เสาทาวเวอร์ ชนิด เดือยสวม ขนาดเหล็ก 12 นิ้ว ขนาดเหล็ก 15 นิ้ว ติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือ โทร 086-5950025 , 081-9684688

 • หน้าแปลน1.jpg
  ฐาน-เสาทาวเวอร์ ชนิด หน้าแปลน ขนาดเหล็ก 12 นิ้ว ขนาดเหล็ก 15 นิ้ว ขนาดเหล็ก 18 นิ้ว ขนาดเหล็ก 20นิ้ว ขนาดเหล็ก 22นิ้ว ขนาดเหล็ก 24นิ้ว ติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือ โทร 086-5950025 , 0...

 • Self Support.jpg
  เสาทาวเวอร์ ชนิด เซลซัพพอร์ท ขนาดความสูง 15 เมตร ขนาดความสูง 18 เมตร ขนาดความสูง 21 เมตร ขนาดความสูง 24 เมตร ขนาดความสูง 30 เมตร ขนาดความสูง 36 เมตร ติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือ โทร 0...

 • ฐานล่าง แบบเดือยสวม.jpg
  เสาทาวเวอร์ ชนิด เดือยสวม ขนาดเหล็ก 12 นิ้ว ขนาดเหล็ก 15 นิ้ว ติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือ โทร 086-5950025 , 081-9684688

 • ฐานล่าง หน้าแปลน.jpg
  ฐาน-เสาทาวเวอร์ ชนิด หน้าแปลน(BASE) ขนาดเหล็ก 12 นิ้ว ขนาดเหล็ก 15 นิ้ว ขนาดเหล็ก 18 นิ้ว ขนาดเหล็ก 20นิ้ว ขนาดเหล็ก 22นิ้ว ขนาดเหล็ก 24นิ้ว ติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือ โทร 086-59500...

 • หน้าแปลน2.jpg
  ฐาน-เสาทาวเวอร์ ชนิด เซลซัพพอร์ท(BASE) ขนาดความสูง 15 เมตร ขนาดความสูง 18 เมตร ขนาดความสูง 21 เมตร ขนาดความสูง 24 เมตร ขนาดความสูง 30 เมตร ขนาดความสูง 36 เมตร ติดต่อสอบถามได้ที่นี่...

 • ฝาบน แบบเดือยสวม.jpg
  ฝา-เสาทาวเวอร์ ชนิด เดือยสวม ขนาดเหล็ก 12 นิ้ว ขนาดเหล็ก 15 นิ้ว ติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือ โทร 086-5950025 , 081-9684688

 • ฝาบน แบบหน้าแปลน.jpg
  ฝา-เสาทาวเวอร์ ชนิด หน้าแปลน(TOP) ขนาดเหล็ก 12 นิ้ว ขนาดเหล็ก 15 นิ้ว ขนาดเหล็ก 18 นิ้ว ขนาดเหล็ก 20นิ้ว ขนาดเหล็ก 22นิ้ว ขนาดเหล็ก 24นิ้ว ติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือ โทร 086-5950025...

 • มือเสือ ยึดพื้น.jpg
  มือเสือยึดพื้น (อุปกรณ์เสาทาวเวอร์) ชนิด 3 รู ชนิด 5 รู ติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือ โทร 086-5950025 , 081-9684688

 • มือเสือ.jpg
  มือเสือ (อุปกรณ์เสาทาวเวอร์) ชนิด 3 รู ชนิด 5 รู ชนิด 6 รู ติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือ โทร 086-5950025 , 081-9684688

 • มือเสือ หัวเสา.jpg
  มือเสือหัวเสา (อุปกรณ์เสาทาวเวอร์) ชนิด 5 รู ชนิด 6 รู ชนิด 8 รู ติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือ โทร 086-5950025 , 081-9684688

 • เอวกันบิด.JPG
  เอวกันบิด (อุปกรณ์เสาทาวเวอร์) ขนาด 12 นิ้ว ขนาด 15 นิ้ว ขนาด 18 นิ้ว ขนาด 20 นิ้ว ขนาด 22 นิ้ว ขนาด 24 นิ้ว ติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือ โทร 086-5950025 , 081-9684688

 • เอว 4 มุม.jpg
  เอว4มุม (อุปกรณ์เสาทาวเวอร์) ขนาด 12 นิ้ว ขนาด 15 นิ้ว ขนาด 18 นิ้ว ขนาด 20 นิ้ว ขนาด 22 นิ้ว ขนาด 24 นิ้ว ติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือ โทร 086-5950025 , 081-9684688

 • เอวประกอบ.jpg
  เอวประกอบ (อุปกรณ์เสาทาวเวอร์) ขนาด 12 นิ้ว ขนาด 15 นิ้ว ขนาด 18 นิ้ว ติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือ โทร 086-5950025 , 081-9684688

 • ห่วงหัวใจ..jpg
  ห่วงหัวใจ รองสายสลิง/รองพีฟอร์ม(อุปกรณ์เสาทาวเวอร์) ติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือ โทร 086-5950025 , 081-9684688

 • สลิง 25 มม.jpg
  สายสลิงกายวาย (อุปกรณ์เสาทาวเวอร์) ขนาด 25 mm. ขนาด35 mm. ขนาด50