มือเสือยึดพื้น (TOOL)

มือเสือยึดพื้น (อุปกรณ์เสาทาวเวอร์)

ชนิด 3 รู

ชนิด 5 รู

 

 ติดต่อสอบถามได้ที่นี่  หรือ โทร 086-5950025 , 081-9684688


ชื่อผู้ตอบ:


  • เสาเดือยสวม.jpg
    เสาทาวเวอร์ ชนิด เดือยสวม ขนาดเหล็ก 12 นิ้ว ขนาดเหล็ก 15 นิ้ว ติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือ โทร 086-5950025 , 081-9684688

  • หน้าแปลน1.jpg
    ฐาน-เสาทาวเวอร์ ชนิด หน้าแปลน ขนาดเหล็ก 12 นิ้ว ขนาดเหล็ก 15 นิ้ว ขนาดเหล็ก 18 นิ้ว ขนาดเหล็ก 20นิ้ว ขนาดเหล็ก 22นิ้ว ขนาดเหล็ก 24นิ้ว ติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือ โทร 086-5950025 , 0...

  • Self Support.jpg
    เสาทาวเวอร์ ชนิด เซลซัพพอร์ท ขนาดความสูง 15 เมตร ขนาดความสูง 18 เมตร ขนาดความสูง 21 เมตร ขนาดความสูง 24 เมตร ขนาดความสูง 30 เมตร ขนาดความสูง 36 เมตร ติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือ โทร 0...

  • ฐานล่าง แบบเดือยสวม.jpg
    เสาทาวเวอร์ ชนิด เดือยสวม ขนาดเหล็ก 12 นิ้ว ขนาดเหล็ก 15 นิ้ว ติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือ โทร 086-5950025 , 081-9684688

  • ฐานล่าง หน้าแปลน.jpg
    ฐาน-เสาทาวเวอร์ ชนิด หน้าแปลน(BASE) ขนาดเหล็ก 12 นิ้ว ขนาดเหล็ก 15 นิ้ว ขนาดเหล็ก 18 นิ้ว ขนาดเหล็ก 20นิ้ว ขนาดเหล็ก 22นิ้ว ขนาดเหล็ก 24นิ้ว ติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือ โทร 086-59500...

  • หน้าแปลน2.jpg
    ฐาน-เสาทาวเวอร์ ชนิด เซลซัพพอร์ท(BASE) ขนาดความสูง 15 เมตร ขนาดความสูง 18 เมตร ขนาดความสูง 21 เมตร ขนาดความสูง 24 เมตร ขนาดความสูง 30 เมตร ขนาดความสูง 36 เมตร ติดต่อสอบถามได้ที่นี่...

  • ฝาบน แบบเดือยสวม.jpg
    ฝา-เสาทาวเวอร์ ชนิด เดือยสวม ขนาดเหล็ก 12 นิ้ว ขนาดเหล็ก 15 นิ้ว ติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือ โทร 086-5950025 , 081-9684688

  • ฝาบน แบบหน้าแปลน.jpg
    ฝา-เสาทาวเวอร์ ชนิด หน้าแปลน(TOP) ขนาดเหล็ก 12 นิ้ว ขนาดเหล็ก 15 นิ้ว ขนาดเหล็ก 18 นิ้ว ขนาดเหล็ก 20นิ้ว ขนาดเหล็ก 22นิ้ว ขนาดเหล็ก 24นิ้ว ติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือ โทร 086-5950025...

  • มือเสือ.jpg
    มือเสือ (อุปกรณ์เสาทาวเวอร์) ชนิด 3 รู ชนิด 5 รู ชนิด 6 รู ติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือ โทร 086-5950025 , 081-9684688

  • มือเสือ หัวเสา.jpg
    มือเสือหัวเสา (อุปกรณ์เสาทาวเวอร์) ชนิด 5 รู ชนิด 6 รู ชนิด 8 รู ติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือ โทร 086-5950025 , 081-9684688

  • เอวกันบิด.JPG
    เอวกันบิด (อุปกรณ์เสาทาวเวอร์) ขนาด 12 นิ้ว ขนาด 15 นิ้ว ขนาด 18 นิ้ว ขนาด 20 นิ้ว ขนาด 22 นิ้ว ขนาด 24 นิ้ว ติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือ โทร 086-5950025 , 081-9684688

  • เอว 4 มุม.jpg
    เอว4มุม (อุปกรณ์เสาทาวเวอร์) ขนาด 12 นิ้ว ขนาด 15 นิ้ว ขนาด 18 นิ้ว ขนาด 20 นิ้ว ขนาด 22 นิ้ว ขนาด 24 นิ้ว ติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือ โทร 086-5950025 , 081-9684688

  • เอวประกอบ.jpg
    เอวประกอบ (อุปกรณ์เสาทาวเวอร์) ขนาด 12 นิ้ว ขนาด 15 นิ้ว ขนาด 18 นิ้ว ติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือ โทร 086-5950025 , 081-9684688

  • ห่วงหัวใจ..jpg
    ห่วงหัวใจ รองสายสลิง/รองพีฟอร์ม(อุปกรณ์เสาทาวเวอร์) ติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือ โทร 086-5950025 , 081-9684688

  • สลิง 25 มม.jpg
    สายสลิงกายวาย (อุปกรณ์เสาทาวเวอร์) ขนาด 25 mm. ขนาด35 mm. ขนาด50 mm. ขนาด 95 mm. ติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือ โทร 086-5950025 , 081-9684688

  • P ฟอร์ม.jpg
    พีฟอร์มจับสลิง (อุปกรณ์เสาทาวเวอร์) ขนาด 25 mm. ขนาด35 mm. ขนาด50 mm. ขนาด 95 mm. ติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือ โทร 086-5950025 , 081-9684688

  • สมอบก.jpg
    สมอบก (อุปกรณ์เสาทาวเวอร์) ขนาดเหล็ก 19 mm./ยาว 1.20เมตร หรือ ทำตามออเดอร์ ติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือ โทร 086-5950025 , 081-9684688

  • เกลียวเร่ง ชนิดต่างๆ.jpg
    เกลียวเร่ง (อุปกรณ์เสาทาวเวอร์) ขนาด 4 หุน ขนาด 5 หุน ขนาด 6 หุน ติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือ โทร 086-5950025 , 081-9684688

  • น๊อตต่อเสา.jpg
    น็อตยึดเสาทาวเวอร์ (อุปกรณ์เสาทาวเวอร์) แบบชนิดหน้าเดือย / แบบชนิดหน้าแปลน ติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือ โทร 086-5950025 , 081-9684688

  • สายกราวด์ อลูมิเนียม.jpg
    สายกราวด์ (อุปกรณ์เสาทาวเวอร์) แบบทองแดง / แบบอลูมิเนียม ติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือ โทร 086-5950025 , 081-9684688

  • สเก็น ตัวยู.jpg
    สเก็น (อุปกรณ์เสาทาวเวอร์) ขนาด 4 หุน ขนาด 5 หุน ขนาด 6 หุน ติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือ โทร 086-5950025 , 081-9684688

  • แท่งกราวด์ ทั้ง 3 แบบ.jpg
    แท่งกราวด์ (อุปกรณ์เสาทาวเวอร์) แบบทองแดง / แบบชุบกัลวาไนท์ / แบบลูกบวก ติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือ โทร 086-5950025 , 081-9684688

  • เสาชูล่อฟ้า มีลูกถ้วย.JPG
    เสาชูล่อฟ้า (อุปกรณ์เสาทาวเวอร์) แบบไม่มีลูกถ้วย / แบบมีลูกถ้วย ติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือ โทร 086-5950025 , 081-9684688

  • อาร์ม จับเสาอากาศ.jpg
    อาร์มจับเสา (อุปกรณ์เสาทาวเวอร์) ติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือ โทร 086-5950025 , 081-9684688

  • ลูกถ้วยล่อฟ้า.jpg
    ชุดลูกถ้วยร้อยสายกราวด์ และ ลูกถ้วยมะเฟือง(อุปกรณ์เสาทาวเวอร์) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้รองรับสายไฟ ทำหน้าที่เป็นฉนวนและป้องกันมิให้กระแสไฟฟ้ารั่วลงดินหรือลัดวงจรลงดิน ติดต่อสอบถามได้ที่น...

  • X เคล้ม.jpg
    อาร์มจับเสา (อุปกรณ์เสาทาวเวอร์) ติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือ โทร 086-5950025 , 081-9684688

  • กราวดิ้งคิท.jpg
    ชุดกราวด์ดิ้งคิท (อุปกรณ์เสาทาวเวอร์) ติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือ โทร 086-5950025 , 081-9684688

  • 5291 ขาว.JPG
    สีทาเสาทาวเวอร์ ยี้ห้อRUST-OLEUM(สี)สีส้ม / สีขาวติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือ โทร 086-5950025 , 081-9684688

  • สีทาเสา สีส้ม-สีขาว.jpg
    สีทาเสาทาวเวอร์ ยี้ห้อ DiIMET (สี) สีส้ม / สีขาว ติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือ โทร 086-5950025 , 081-9684688

  • สาย 78 B.jpg
    สายนำสัญญาณ (CABLE) ชนิด RG-8 / 10DFB ติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือ โทร 086-5950025 , 081-9684688

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • ไฟกระพริบ แบบ 220 โวล์ท.jpg
    ชุดกราวด์ดิ้งคิท (อุปกรณ์เสาทาวเวอร์) แบบ LED 220 โวลท์ / แบบ LED โซล่าเซลล์ ติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือ โทร 086-5950025 , 081-9684688

  • เสาอากาศ ไดโพล.jpg
    เสาอากาศ ไดโพล(อุปกรณ์เสาทาวเวอร์) ชนิด 4 ห่วง, 8 ห่วง ติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือ โทร 086-5950025 , 081-9684688
Visitors: 13,988