JA1400 HOME SEWING MACHINE

JA1400 (HOME SEWING MACHINE)

■ ตะเข็บภายในเครื่อง 14 ลาย

■ ไฟส่องสว่าง LED

■ กำหนดความยาวตะเข็บอัตโนมัติ

■ กำหนดความกว้างตะเข็บอัตโนมัติ

■ การเย็บรังดุม 4 ขั้นตอน

■ เปลี่ยนตีนผีง่ายด้วยระบบ CRIP-ON โดยไม่ต้องไขสกรูเข้าออก

■ ความกว้างตะเข็บสูงสุด 5 มม.

■ ความยาวตะเข็บสูงสุด 4 มม

■ ประกัน 1 ปี

■ แผ่นรองจักร มูลค่า 490 บาท *** มีจำ หน่ายเฉพาะเฉพาะออนไลน์เท่านั้น 


ชื่อผู้ตอบ:


 • JV1400.jpg
  JV1400 (HOME SEWING MACHINE) ■ ตะเข็บภายในเครื่อง 14 ลาย ■ ไฟส่องสว่าง LED ■ กำหนดความยาวตะเข็บอัตโนมัติ ■ กำหนดความกว้างตะเข็บอัตโนมัติ ■ การเย็บรังดุม 4 ขั้นตอน ■ เปลี่ยนตีน...

 • GS2700.jpg
  GS2700 (HOME SEWING MACHINE) ■ ตะเข็บภายในเครื่อง 27 ลาย ■ ช่องใส่กระสวยแนวนอน จากด้านบน ■ ที่สนเข็มอัตโนมัติ ■ ไฟส่องสว่าง LED ■ ปุ่มหมุนควบคุมความตึงด้าย ■ ระบบกรอด้ายอย่างร...

 • gs2786k.jpg
  GS2786K(HOME SEWING MACHINE) ■ ตะเข็บภายในเครื่อง 27 ลาย ■ ช่องใส่กระสวยแนวนอน จากด้านบน ■ ที่สนเข็มอัตโนมัติ ■ ไฟส่องสว่าง LED ■ ปุ่มหมุนควบคุมความตึงด้าย ■ ระบบกรอด้ายอย่างร...

 • gs3700p.png
  GS3700P (HOME SEWING MACHINE ) ■ ตะเข็บภายในเครื่อง 37 ลาย ■ ช่องใส่กระสวยแนวนอน จากด้านบน ■ ที่สนเข็มอัตโนมัติ ■ ไฟส่องสว่าง LED ■ ปุ่มหมุนควบคุมความตึงด้าย ■ ระบบกรอด้ายอย่า...

 • cm700.jpg
  เครื่องสแกนและตัด (HOME SEWING MACHINE) ■ มีฟังก์ชั่นสแกนเนอร์ในตัวด้วยความละเอียด 300 dpi ■ รูปแบบตัวอักษร 7 รูปแบบและลายในตัวเครื่อง 631 แบบ พร้อมลายควิลท์ 100 ลาย ■ พื้นที่สแก...

 • 2104D.jpg
  จักรแซกริมผ้า (HOME SEWING MACHINE) ■ ระบบการร้อยด้ายแบบ 4 สี ■ เพื่อง่ายต่อการร้อยด้าย ■ ไฟล์ LED ส่องสว่างพื้นที่ในการเย็บ ■ กล่องเก็บอุปกรณ์ในตัวเครื่อง เพื่อสะดวกในการหยิบใช...

 • 4234D.jpg
  4234D (HOME SEWING MACHINE) ■ จักรแซกริมผ้า (เก็บริมผ้า) ■ ที่สนเข็มอัตโนมัติ ทั้งเข็มคู่และเข็มเดี่ยว ■ ระบบการร้อยด้ายแบบ 4 สีเพื่อง่ายต่อการร้อยด้าย ■ กล่องใส่เศษผ้าและเศษด้า...

 • FS101.jpg
  FS101 (HOME SEWING MACHINE) ■ จักรเย็บระบบคอมพิวเตอร์รุ่น FS101 ■ มีไฟ LED ส่องสว่างพื้นที่เย็บ ■ มีปุ่มปรับเลื่อนความช้า-เร็วในการเย็บ ■ ฐานจักรสามารถถอดออกเป็นฟรีอาร์ม ■ ระบบ...

 • NV980D.jpg
  NV980D (Sewing & Embroidery Machine) ■ ลายปักในตัวจักร 70 ลาย ลายเย็บในตัวจักร 129 ลาย ■ ลายปักเพ่ิมเติมในแผ่นซีดีอีก 126 ลาย ■ สามารถทำ ได้ ทั้งงานปักและงานเย็บ ■ มีหลอดไฟ ...

 • NV980K.jpg
  NV980K (Sewing & Embroidery Machine) ■ ลายปักในตัวจักร 70 ลาย ลายเย็บในตัวจักร 129 ลาย ■ ลายปักเพ่ิมเติมในแผ่นซีดีอีก 126 ลาย ■ สามารถทำ ได้ ทั้งงานปักและงานเย็บ ■ มีหลอดไฟ LED...

 • NV950.jpg
  NV950 (Sewing & Embroidery Machine) ■ ลายปักในตัวจักร 70 ลาย ลายเย็บในตัวจักร 129 ลาย ■ ลายปักเพ่ิมเติมในแผ่นซีดีอีก 126 ลาย ■ สามารถทำ ได้ทั้งงานปัก และงานเย็บ ■ มีหลอดไฟ L...

 • NV95E.JPG
  NV95E (จักรปัก Embroidery Machine) ■ ลายปักในตัวจักร 70 ลาย ■ มีหลอดไฟ LED แบบสว่าง ■ หน้าจอ LCD ขาว-ดำ ระบบสัมผัส ■ มีตัวอักษรภาษาอังกฤษภายในตัวจักร 5 รูป แบบ 3 ขนาด ■ มีช่องเสียบ...

 • NV800E.jpg
  NV800E (จักรปัก Embroidery Machine) ■ ลายปักในตัวจักร 138 รูปแบบ มีลายดอกไม้ ลาย หนังสัตว์ และ อีกมากมาย ■ มีตัวอักษรภาษาอังกฤษภายในตัวจักร 11 รูปแบบ ■ พื้นที่ในการปักขนาด 160 มม...

 • VR.jpg
  VR จักรปัก Embroidery Machine ■ จักรปักคอมพิวเตอร์หัวเดียว 1 เข็ม ■ ลายปักในตัวจักร 405 ลาย ■ มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ 20 รูปแบบ ■ หน้าจอสี LCD ระบบสัมผัส ■ มีไฟ LED กำ หนดตำ แหน่ง...

 • pr655.jpg
  PR655 (จักรปัก Embroidery Machine) ■ จักรปักคอมพิวเตอร์ หัวเดียว 6 เข็ม ■ สายปักในตัวจักร 25 ลาย ■ มีหลอดไฟ LED ส่องสว่างทั่วพื้นที่ปักบนสะดึง ■ หน้าจอ HD LCD แบบพิเศษ ASV (Adva...

 • PR1050X.jpg
  PR1050X จักรปัก Embroidery Machine ■ จักรปัก หัวเดียวขนาด 10 เข็ม ■ หน้าจอขนาดใหญ่ HD LCD แบบพิเศษ ASV 8.5 นิ้ว X 5.3นิ้ว ■ วิดีโอสอนการใช้ function ของเครื่อง 19 functions ■ กำ...

 • PE-DESIGN 10.jpg
  PE-DESIGN 10 ■ ซอฟท์แวร์สำ หรับออกแบบลวดลายงานปัก สามารถช่วยออกแบบลายปัก สร้างตัวอักษรที่ต้องการ กำ หนดความหนา-บางของเส้น และสามารถปรับ เปลี่ยนภาพถ่ายตัวอักษรที่มีอยู่ให้เป็นลายปั...
Visitors: 44,294