CONSUMABLES-PTouch


 • tze111.jpg
  TZE-111 ขนาด : 6 มม. สีพื้นเทป : ใส สีตัวอักษร : ดำ ชนิดของเทป : เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT-9500...
  ฿460

 • TZE211.jpg
  TZE-211 ขนาด : 6 มม. สีพื้นเทป : ขาว สีตัวอักษร : ดำ ชนิดของเทป : เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT-950...
  ฿460

 • TZE611.jpg
  TZE-611 ขนาด : 6 มม. สีพื้นเทป : เหลือง สีตัวอักษร : ดำ ชนิดของเทป : เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT-...
  ฿460

 • TZES211.jpg
  TZE-S211 ขนาด : 6 มม. สีพื้นเทป : ขาว สีตัวอักษร : ดำ ชนิดของเทป : ติดแน่นพิเศษแบบเคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730,...
  ฿540

 • TZE121.jpg
  TZE-121 ขนาด : 9 มม. สีพื้นเทป : ใส สีตัวอักษร : ดำ ชนิดของเทป : เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT-9500...
  ฿540

 • TZE221.jpg
  TZE-221 ขนาด : 9 มม. สีพื้นเทป : ขาว สีตัวอักษร : ดำ ชนิดของเทป : เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT-9500...
  ฿540

 • TZE421.jpg
  TZE-421 ขนาด : 9 มม. สีพื้นเทป : แดง สีตัวอักษร : ดำ ชนิดของเทป : เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT-9500...
  ฿540

 • TZE521.jpg
  TZE-521 ขนาด : 9 มม. สีพื้นเทป : น้ำเงิน สีตัวอักษร : ดำ ชนิดของเทป : เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT-...
  ฿540

 • TZE621.jpg
  TZE-621 ขนาด : 9 มม. สีพื้นเทป : เหลือง สีตัวอักษร : ดำ ชนิดของเทป : เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT-9...
  ฿540

 • TZE721.jpg
  TZE-721 ขนาด : 9 มม. สีพื้นเทป : เขียว สีตัวอักษร : ดำ ชนิดของเทป : เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT-95...
  ฿540

 • TZE222.jpg
  TZE-222 ขนาด : 9 มม. สีพื้นเทป : ขาว สีตัวอักษร : แดง ชนิดของเทป : เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT-950...
  ฿540

 • TZEN221.jpg
  TZE-N221 ขนาด : 9 มม. สีพื้นเทป : ขาว สีตัวอักษร : ดำ ชนิดของเทป : ไม่เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT-...
  ฿460

 • TZES221.jpg
  TZE-S221 ขนาด : 9 มม. สีพื้นเทป : ขาว สีตัวอักษร : ดำ ชนิดของเทป : ติดแน่นพิเศษแบบเคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, ...
  ฿600

 • TZE131.jpg
  TZE-131 ขนาด : 12 มม. สีพื้นเทป : ใส สีตัวอักษร : ดำ ชนิดของเทป : เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT-9500...
  ฿600

 • TZE231.jpg
  TZE-231 ขนาด : 12 มม. สีพื้นเทป : ขาว สีตัวอักษร : ดำ ชนิดของเทป : เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT-950...
  ฿600

 • TZE431.jpg
  TZE-431 ขนาด : 12 มม. สีพื้นเทป : แดง สีตัวอักษร : ดำ ชนิดของเทป : เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT-950...
  ฿600

 • TZE531.jpg
  TZE-531 ขนาด : 12 มม. สีพื้นเทป : น้ำเงิน สีตัวอักษร : ดำ ชนิดของเทป : เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT...
  ฿600

 • TZE631.jpg
  TZE-631 ขนาด : 12 มม. สีพื้นเทป : เหลือง สีตัวอักษร : ดำ ชนิดของเทป : เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT-...
  ฿600

 • TZE731.jpg
  TZE-731 ขนาด : 12 มม. สีพื้นเทป : เขียว สีตัวอักษร : ดำ ชนิดของเทป : เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT-9...
  ฿600

 • TZE232.jpg
  TZE-232 ขนาด : 12 มม. สีพื้นเทป : ขาว สีตัวอักษร : แดง ชนิดของเทป : เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT-95...
  ฿600

 • TZE233.jpg
  TZE-233 ขนาด : 12 มม. สีพื้นเทป : ขาว สีตัวอักษร : น้ำเงิน ชนิดของเทป : เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7600, P...
  ฿600

 • TZEN231.jpg
  TZE-N231 ขนาด : 12 มม. สีพื้นเทป : ขาว สีตัวอักษร : ดำ ชนิดของเทป : ไม่เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT...
  ฿540

 • TZEM931.jpg
  TZE-M931 ขนาด : 12 มม. สีพื้นเทป : เงิน สีตัวอักษร : ดำ ชนิดของเทป : เคลือบพลาสติกแบบด้าน ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-760...
  ฿720

 • TZES231.jpg
  TZE-S231 ขนาด : 12 มม. สีพื้นเทป : ขาว สีตัวอักษร : ดำ ชนิดของเทป : ติดแน่นพิเศษแบบเคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730,...
  ฿720

 • TZEHW31.jpg
  TZE-HW31* ขนาด : 12 มม. สีพื้นเทป : ขาวลายคิดตี้ สีตัวอักษร : ดำ ชนิดของเทป : เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7...
  ฿600

 • TZERy31.jpg
  TZE-RY31 ขนาด : 12 มม. สีพื้นเทป : เหลืองลายคุมะ สีตัวอักษร : ดำ ชนิดของเทป : เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7...
  ฿600

 • TZEMQG35.jpg
  TZE-MQG35 ขนาด : 12 มม. สีพื้นเทป : เขียวอ่อน สีตัวอักษร : ขาว ชนิดของเทป : เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-760...
  ฿450

 • TZEMQL35.jpg
  TZE-MQL35 ขนาด : 12 มม. สีพื้นเทป : เทา สีตัวอักษร : ขาว ชนิดของเทป : เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT-...
  ฿450

 • TZEMQP35.jpg
  TZE-MQP35 ขนาด : 12 มม. สีพื้นเทป : ชมพู สีตัวอักษร : ขาว ชนิดของเทป : เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT...
  ฿450

 • TZEMQ835.jpg
  TZE-MQ835 ขนาด : 12 มม. สีพื้นเทป : ทอง สีตัวอักษร : ขาว ชนิดของเทป : เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT-...
  ฿450

 • TZEMQ934.jpg
  TZE-MQ934 ขนาด : 12 มม. สีพื้นเทป : เงิน สีตัวอักษร : ทอง ชนิดของเทป : เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT...
  ฿450

 • TZEFA3.jpg
  TZE-FA3 (เทปผ้า) ขนาด : 12 มม. สีพื้นเทป : ขาว สีตัวอักษร : น้ำเงิน ชนิดของเทป : ไม่เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730...
  ฿870

 • TZE241.jpg
  TZE-241 ขนาด : 18 มม. สีพื้นเทป : ขาว สีตัวอักษร : ดำ ชนิดของเทป : เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT-950...
  ฿720

 • TZE441.jpg
  TZE-441 ขนาด : 18 มม. สีพื้นเทป : แดง สีตัวอักษร : ดำ ชนิดของเทป : เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT-950...
  ฿720

 • TZE541.jpg
  TZE-541 ขนาด : 18 มม. สีพื้นเทป : น้ำเงิน สีตัวอักษร : ดำ ชนิดของเทป : เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT...
  ฿720

 • TZE641.jpg
  TZE-641 ขนาด : 18 มม. สีพื้นเทป : เหลือง สีตัวอักษร : ดำ ชนิดของเทป : เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT-...
  ฿720

 • TZE741.jpg
  TZE-741 ขนาด : 18 มม. สีพื้นเทป : เขียว สีตัวอักษร : ดำ ชนิดของเทป : เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT-9...
  ฿720

 • TZE242.jpg
  TZE-242 ขนาด : 18 มม. สีพื้นเทป : ขาว สีตัวอักษร : แดง ชนิดของเทป : เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT-95...
  ฿720

 • TZE243.jpg
  TZE-243 ขนาด : 18 มม. สีพื้นเทป : ขาว สีตัวอักษร : น้ำเงิน ชนิดของเทป : เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7600, P...
  ฿720

 • TZEN241.jpg
  TZE-N241 ขนาด : 18 มม. สีพื้นเทป : ขาว สีตัวอักษร : ดำ ชนิดของเทป : ไม่เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT...
  ฿600

 • TZES241.jpg
  TZE-S241 ขนาด : 18 มม. สีพื้นเทป : ขาว สีตัวอักษร : ดำ ชนิดของเทป : ติดแน่นพิเศษแบบเคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730,...
  ฿870

 • TZE151.jpg
  TZE-151 ขนาด : 24 มม. สีพื้นเทป : ใส สีตัวอักษร : ดำ ชนิดของเทป : เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT-9500...
  ฿870

 • TZE251.jpg
  TZE-251 ขนาด : 24 มม. สีพื้นเทป : ขาว สีตัวอักษร : ดำ ชนิดของเทป : เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT-950...
  ฿870

 • TZE451.jpg
  TZE-451 ขนาด : 24 มม. สีพื้นเทป : แดง สีตัวอักษร : ดำ ชนิดของเทป : เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT-950...
  ฿870

 • TZE651.jpg
  TZE-651 ขนาด : 24 มม. สีพื้นเทป : เหลือง สีตัวอักษร : ดำ ชนิดของเทป : เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT-...
  ฿870

 • TZE751.jpg
  TZE-751 ขนาด : 24 มม. สีพื้นเทป : เขียว สีตัวอักษร : ดำ ชนิดของเทป : เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT-9...
  ฿870

 • TZE252.jpg
  TZE-252 ขนาด : 24 มม. สีพื้นเทป : ขาว สีตัวอักษร : แดง ชนิดของเทป : เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT-95...
  ฿870

 • TZE261.jpg
  TZE-261 ขนาด : 36 มม. สีพื้นเทป : ขาว สีตัวอักษร : ดำ ชนิดของเทป : เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT-950...
  ฿980

 • TZE461.jpg
  TZE-461 ขนาด : 36 มม. สีพื้นเทป : แดง สีตัวอักษร : ดำ ชนิดของเทป : เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT-950...
  ฿980

 • TZE651.jpg
  TZE-651 ขนาด : 36 มม. สีพื้นเทป : เหลือง สีตัวอักษร : ดำ ชนิดของเทป : เคลือบพลาสติก ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT-...
  ฿980

 • TZER231.jpg
  TZE-R231 ขนาด : 12 มม. สีพื้นเทป : ขาว สีตัวอักษร : ดำ ชนิดของเทป : ริ้บบิ้น ความยาว 4 เมตร ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7...
  ฿290

 • TZER234.jpg
  TZE-R234 ขนาด : 12 มม. สีพื้นเทป : ขาว สีตัวอักษร : ทอง ชนิดของเทป : ริ้บบิ้น ความยาว 4 เมตร ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-...
  ฿290

 • TZERE34.jpg
  TZE-RE34 ขนาด : 12 มม. สีพื้นเทป : ชมพู สีตัวอักษร : ทอง ชนิดของเทป : ริ้บบิ้น ความยาว 4 เมตร ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT...
  ฿290

 • TZERN34.jpg
  TZE-RN34 ขนาด : 12 มม. สีพื้นเทป : น้ำเงิน สีตัวอักษร : ทอง ชนิดของเทป : ริ้บบิ้น ความยาว 4 เมตร ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730,...
  ฿290

 • TZERW34.jpg
  TZE-RW34 ขนาด : 12 มม. สีพื้นเทป : แดง สีตัวอักษร : ทอง ชนิดของเทป : ริ้บบิ้น ความยาว 4 เมตร ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-...
  ฿290

 • TR100BK.jpg
  TR-100BK ขนาด : 100 ม. สีพื้นเทป : - สีตัวอักษร : ดำ ชนิดของเทป : เทปผ้าหมึกสำหรับพิมพ์ปลอกสาย PVC ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-E850TKWLI
  ฿600

 • M921.jpg
  M-921 ขนาด : 9 มม. สีพื้นเทป : สีดำบนพื้นเงิน สีตัวอักษร : - ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-65TH
  ฿320

 • mk221.jpg
  M-K221 ขนาด : 9 มม. สีพื้นเทป : สีดำบนพื้นขาว สีตัวอักษร : - ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-65TH
  ฿320

 • mk222.jpg
  M-K222 ขนาด : 9 มม. สีพื้นเทป : สีแดงบนพื้นขาว สีตัวอักษร : - ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-65TH
  ฿320

 • mk223.jpg
  M-K223 ขนาด : 9 มม. สีพื้นเทป : สีน้ำเงินบนพื้นขาว สีตัวอักษร : - ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-65TH
  ฿320

 • mk521.jpg
  M-K521 ขนาด : 9 มม. สีพื้นเทป : สีดำบนพื้นน้ำเงิน สีตัวอักษร : - ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-65TH
  ฿320

 • mk621.jpg
  M-K621 ขนาด : 9 มม. สีพื้นเทป : สีดำบนพื้นเหลือง สีตัวอักษร : - ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-65TH
  ฿320

 • m931.jpg
  M-931 ขนาด : 12 มม. สีพื้นเทป : สีดำบนพื้นเงิน สีตัวอักษร : - ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-65TH
  ฿320

 • mk231.jpg
  M-K231 ขนาด : 12 มม. สีพื้นเทป : สีดำบนพื้นขาว สีตัวอักษร : - ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-65TH
  ฿320

 • mk232.jpg
  M-K231 ขนาด : 12 มม. สีพื้นเทป : สีแดงบนพื้นขาว สีตัวอักษร : - ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-65TH
  ฿320

 • mk233.jpg
  M-K233 ขนาด : 12 มม. สีพื้นเทป : สีน้ำเงินบนพื้นขาว สีตัวอักษร : - ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-65TH
  ฿320

 • mk531.jpg
  M-K531 ขนาด : 12 มม. สีพื้นเทป : สีดำบนพื้นน้ำเงิน สีตัวอักษร : - ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-65TH
  ฿320

 • mk631.jpg
  M-K631 ขนาด : 12 มม. สีพื้นเทป : สีดำบนพื้นเหลือง สีตัวอักษร : - ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-65TH
  ฿320

 • HGE221V5.jpg
  HGE-221V5 ขนาด : 9 มม. สีพื้นเทป : สีดำบนพื้นเหลือง สีตัวอักษร : - ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-9500PC, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-P900W, PT-P950NW *หมายเหตุ 1 กล่องประกอ...
  ฿2,590

 • HGE621V5.JPG
  HGE-621V5ขนาด : 9 มม.สีพื้นเทป : สีดำบนพื้นใสสีตัวอักษร : -ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่นPT-9500PC, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-P900W, PT-P950NW*หมายเหตุ 1 กล่องประกอบด้วยเทป 5 ...
  ฿2,590

 • HGE131V5.jpg
  HGE-131V5ขนาด : 12 มม.สีพื้นเทป : สีดำบนพื้นใสสีตัวอักษร : -ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่นPT-9500PC, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-P900W, PT-P950NW*หมายเหตุ 1 กล่องประกอบด้วยเทป 5...
  ฿2,590

 • HGE231V5.jpg
  HGE-231V5ขนาด : 12 มม.สีพื้นเทป : สีดำบนพื้นขาวสีตัวอักษร : -ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่นPT-9500PC, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-P900W, PT-P950NW*หมายเหตุ 1 กล่องประกอบด้วยเทป ...
  ฿2,790

 • HGE631V5.jpg
  HGE-631V5ขนาด : 12 มม.สีพื้นเทป : สีดำบนพื้นเหลืองสีตัวอักษร : -ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่นPT-9500PC, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-P900W, PT-P950NW*หมายเหตุ 1 กล่องประกอบด้วยเ...
  ฿2,790

 • HGEm931V5.jpg
  HGE-M931V5ขนาด : 12 มม.สีพื้นเทป : สีดำบนพื้นเงินด้านสีตัวอักษร : -ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่นPT-9500PC, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-P900W, PT-P950NW*หมายเหตุ 1 กล่องประกอบด้...
  ฿3,290

 • HGE141V5.jpg
  HGE-141V5ขนาด : 18 มม.สีพื้นเทป : สีดำบนพื้นใสสีตัวอักษร : -ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่นPT-9500PC, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-P900W, PT-P950NW*หมายเหตุ 1 กล่องประกอบด้วยเทป 5...
  ฿3,290

 • HGE241V5.jpg
  HGE-241V5ขนาด : 18 มม.สีพื้นเทป : สีดำบนพื้นขาวสีตัวอักษร : -ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่นPT-9500PC, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-P900W, PT-P950NW*หมายเหตุ 1 กล่องประกอบด้วยเทป ...
  ฿3,290

 • HGE641V5.jpg
  HGE-641V5ขนาด : 18 มม.สีพื้นเทป : สีดำบนพื้นเหลืองสีตัวอักษร : -ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่นPT-9500PC, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-P900W, PT-P950NW*หมายเหตุ 1 กล่องประกอบด้วยเ...
  ฿3,290

 • HGEm941V5.gif
  HGE-M941V5ขนาด : 18 มม.สีพื้นเทป : สีดำบนพื้นเงินด้านสีตัวอักษร : -ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่นPT-9500PC, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-P900W, PT-P950NW*หมายเหตุ 1 กล่องประกอบด้...
  ฿3,790

 • HGE151V5.png
  HGE-151V5ขนาด : 24 มม.สีพื้นเทป : สีดำบนพื้นใสสีตัวอักษร : -ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่นPT-9500PC, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-P900W, PT-P950NW*หมายเหตุ 1 กล่องประกอบด้วยเทป 5...
  ฿3,790

 • HGE251V5.jpg
  HGE-251V5ขนาด : 24 มม.สีพื้นเทป : สีดำบนพื้นขาวสีตัวอักษร : -ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่นPT-9500PC, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-P900W, PT-P950NW*หมายเหตุ 1 กล่องประกอบด้วยเทป ...
  ฿3,790

 • HGE651V5.jpg
  HGE-651V5ขนาด : 24 มม.สีพื้นเทป : สีดำบนพื้นเหลืองสีตัวอักษร : -ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่นPT-9500PC, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-P900W, PT-P950NW*หมายเหตุ 1 กล่องประกอบด้วยเ...
  ฿3,790

 • HGEm951V5.jpg
  HGE-M951V5ขนาด : 24 มม.สีพื้นเทป : สีดำบนพื้นเงินด้านสีตัวอักษร : -ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่นPT-9500PC, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-P900W, PT-P950NW*หมายเหตุ 1 กล่องประกอบด้...
  ฿4,290

 • HGE621V5.JPG
  HGE-261V5ขนาด : 36 มม.สีพื้นเทป : สีดำบนพื้นขาวสีตัวอักษร : -ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่นPT-9500PC, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-P900W, PT-P950NW*หมายเหตุ 1 กล่องประกอบด้วยเทป ...
  ฿4,990

 • DK11201.jpg
  DK-11201 ขนาด : 29 มม. x 90 มม. รายละเอียด : สำหรับติดบนพัสดุ แฟ้มและอื่นๆ ป้าย / ม้วน : 400 ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น QL-550, QL-570, QL-580NL, QL-700, QL-720NW, QL-800,...
  ฿430

 • dk11202.jpg
  DK-11202ขนาด : 62 มม. x 100 มม.รายละเอียด : สำหรับติดบนพัสดุ แฟ้มและอื่นๆป้าย / ม้วน: 300ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่นQL-550, QL-570, QL-580NL, QL-700, QL-720NW, QL-800, QL-8...
  ฿760

 • dk11203.jpg
  DK-11203ขนาด : 17 มม. x 87 มม.รายละเอียด : สำหรับติดบนพัสดุ แฟ้มและอื่นๆป้าย / ม้วน: 300ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่นQL-550, QL-570, QL-580NL, QL-700, QL-720NW, QL-800, QL-82...
  ฿430

 • dk11204.jpg
  DK-11204ขนาด : 17 มม. x 54 มม.รายละเอียด : สำหรับติดบนพัสดุ แฟ้มและอื่นๆป้าย / ม้วน: 400ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่นQL-550, QL-570, QL-580NL, QL-700, QL-720NW, QL-800, QL-82...
  ฿430

 • dk11208.png
  DK-11208ขนาด : 38 มม. x 90 มม.รายละเอียด : สำหรับติดบนพัสดุ แฟ้มและอื่นๆป้าย / ม้วน: 400ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่นQL-550, QL-570, QL-580NL, QL-700, QL-720NW, QL-800, QL-82...
  ฿760

 • dk11209.png
  DK-11209ขนาด : 29 มม. x 62 มม.รายละเอียด : สำหรับติดบนพัสดุ แฟ้มและอื่นๆป้าย / ม้วน: 800ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่นQL-550, QL-570, QL-580NL, QL-700, QL-720NW, QL-800, QL-82...
  ฿760

 • dk11221.png
  DK-11221ขนาด : 23 มม. x 23 มม.รายละเอียด : สำหรับติดบนพัสดุ แฟ้มและอื่นๆป้าย / ม้วน: 1000ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่นQL-550, QL-570, QL-580NL, QL-700, QL-720NW, QL-800, QL-8...
  ฿650

 • dk11207.jpg
  DK-11207ขนาด : 58 มม. x 58 มม.รายละเอียด : สำหรับติด CD/DVDป้าย / ม้วน: 100ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่นQL-550, QL-570, QL-580NL, QL-700, QL-720NW, QL-800, QL-820NWB
  ฿870

 • dk22205.png
  DK-22205ขนาด : 62 มม. x 30.48 มม.รายละเอียด : เทปกระดาษต่อเนื่องสีตัวอักษร / สีพื้นเทป : สีดำบนพื้นขาวใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่นQL-550, QL-570, QL-580NL, QL-700, QL-720NW,...
  ฿760

 • dk22210.png
  DK-22210ขนาด : 29 มม. x 30.48 มม.รายละเอียด : เทปกระดาษต่อเนื่องสีตัวอักษร / สีพื้นเทป : สีดำบนพื้นขาวใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่นQL-550, QL-570, QL-580NL, QL-700, QL-720NW,...
  ฿430

 • dk22214.png
  DK-22214ขนาด : 12 มม. x 30.48 มม.รายละเอียด : เทปกระดาษต่อเนื่องสีตัวอักษร / สีพื้นเทป : สีดำบนพื้นขาวใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่นQL-550, QL-570, QL-580NL, QL-700, QL-720NW,...
  ฿320

 • dk22606.png
  DK-22606ขนาด : 62 มม. x 15.24 มม.รายละเอียด : เทปฟิล์มต่อเนื่องสีตัวอักษร / สีพื้นเทป : สีดำบนพื้นเหลืองใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่นQL-550, QL-570, QL-580NL, QL-700, QL-720N...
  ฿2,190

 • dk22211.jpg
  DK-22211ขนาด : 29 มม. x 15.24 มม.รายละเอียด : เทปกระดาษต่อเนื่องสีตัวอักษร / สีพื้นเทป : สีดำบนพื้นขาวใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่นQL-550, QL-570, QL-580NL, QL-700, QL-720NW,...
  ฿870

 • dk22212.png
  DK-22212ขนาด : 62 มม. x 15.24 มม.รายละเอียด : เทปกระดาษต่อเนื่องสีตัวอักษร / สีพื้นเทป : สีดำบนพื้นขาวใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่นQL-550, QL-570, QL-580NL, QL-700, QL-720NW,...
  ฿2,190

 • dk22213.jpg
  DK-22113ขนาด : 62 มม. x 15.24 มม.รายละเอียด : เทปกระดาษต่อเนื่องสีตัวอักษร / สีพื้นเทป : สีดำบนพื้นใสใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่นQL-550, QL-570, QL-580NL, QL-700, QL-720NW, ...
  ฿2,190

 • HSE211.jpg
  HSE-211 ขนาด : 5.8 มม. รายละเอียด : เหมาะสำหรับสายเส้นผ่าศูนย์กลาง ระหว่าง 1.7-3.2ม. ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-E300VP, PT-E550WVP, PT-P900W, PT-P950NW
  ฿690

 • HSE221.png
  HSE-221 ขนาด : 8.8 มม. รายละเอียด : เหมาะสำหรับสายเส้นผ่าศูนย์กลาง ระหว่าง 2.6-5.1ม. ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-E300VP, PT-E550WVP, PT-P900W, PT-P950NW
  ฿790

 • HSE231.jpg
  HSE-231ขนาด : 11.7 มม.รายละเอียด : เหมาะสำหรับสายเส้นผ่าศูนย์กลาง ระหว่าง 3.6-7.0ม.ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่นPT-E300VP, PT-E550WVP, PT-P900W, PT-P950NW
  ฿880

 • HSE241.jpg
  HSE-241ขนาด : 17.7 มม.รายละเอียด : เหมาะสำหรับสายเส้นผ่าศูนย์กลาง ระหว่าง 5.4-10.6ม.ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่นPT-E300VP, PT-E550WVP, PT-P900W, PT-P950NW
  ฿990

 • HSE251.jpg
  HSE-251ขนาด : 23.6 มม.รายละเอียด : เหมาะสำหรับสายเส้นผ่าศูนย์กลาง ระหว่าง 7.3-14.3ม.ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่นPT-E300VP, PT-E550WVP, PT-P900W, PT-P950NW
  ฿1,090

 • AD24ESUK.jpg
  หม้อแปลงสำหรับเครื่องพิมพ์ฉลาก รุ่น PT-2400, PT1750, PT-1000, PT-1830 PT-E110VP, PT-1280TH, PT-D200, PT-E200VP, PT-2700, PT-D200KT, PT-D200RK, PT-P300BT
  ฿550

 • ADE001.jpg
  หม้อแปลงสำหรับเครื่องพิมพ์ฉลาก รุ่น PT-E300VP, PT-E550WVP, PT-D450, PT-D600
  ฿990

 • DKCL99.JPG
  Cleaning Sheet สำหรับ QL-550, QL-570 QL-580N, QL-700, QL-720NW
  ฿600

 • DKBU99.jpg
  Cutter สำหรับ QL-550, QL-570, QL-580N, QL-700, QL720NW
  ฿380


Visitors: 32,694