SCANER


 • ADS1100.jpg
  ADS-1100W เครื่องสแกนเอกสารแบบตั้งโต๊ะ ขนาดกระทัดรัด ประหยัดพื้นที่ เคลื่อนย้ายสะดวกสแกนเอกสารโดยตรงไปยัง USB Flash Memory และมีช่องสําหรับสแกนนามบัตร หรือบัตรพลาสติก มาพร้อมกับการ...

 • ads1600.jpg
  ADS-1600W เครื่องสแกนเอกสารแบบตั้งโต๊ะ ขนาดกระทัดรัด หน้าจอสีแบบสัมผัสกว้าง6.8 ซม. สามารถสแกนเอกสารโดยตรงไปยัง USB Flash Memory และมีช่องสาหรับสแกน ํ นามบัตร หรือบัตรพลาสติก มาพร้...

 • m004075305_sc7.jpg
  DS-620 / DS-720D สแกนเนอร์แบบพกพาได้ ขนาดกระทัดรัด สแกนเอกสารสําคัญต่างๆ แบบฟอร์ม ใบเสร็จ ใบปลิว รวมทั้งบัตรประชาชนและบัตรพลาสติกแข็ง พร้อมซอฟต์แวร์สแกนนามบัตร (Bizcard) ใช้พลังงาน...

 • brother-ads-2100.jpg
  ADS-2100 เครื่องสแกนเอกสารแบบตั้งโต๊ะ สําหรับใช้ในสํานักงาน ที่ต้องการ สแกนเอกสารครั้งละหลายๆแผ่น สแกนเอกสาร 2 หน้าได้อัตโนมัติ สแกนเอกสารโดยตรงไปยัง USB Flash Memory การเชื่อมต...

 • ADS2400N.jpg
  ADS-2400N เครื่องสแกนเอกสารแบบตั้งโต๊ะ หน้าจอสีแบบสัมผัสกว้าง 9.3 ซม. สะดวกด้วยการกดเลือกจาก iCon ที่หน้าจอ สแกนเอกสารโดยตรง ไปยัง USB Flash Memory พร้อมการเชื่อมต่อทั้งแบบ Wireles...
  ฿28,890

 • ADS2600W.jpg
  ADS-2600W เครื่องสแกนเอกสารแบบตั้งโต๊ะ หน้าจอสีแบบสัมผัสกว้าง 9.3 ซม. สะดวกด้วยการกดเลือกจาก iCon ที่หน้าจอ สแกนเอกสารโดยตรง ไปยัง USB Flash Memory พร้อมการเชื่อมต่อทั้งแบบ Wireles...

 • ADS2800W.png
  ADS-2800W เครื่องสแกนเอกสารแบบตั้งโต๊ะสำ หรับองค์กร หน้าจอสีแบบสัมผัสกว้าง 9.3 ซม. เชื่อมต่อกับระบบเน็ตเวิร์ค Wireless และ Wired LAN เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำ งานร่วมกับระบบจัดกา...

 • ADS3600W.png
  ADS-2800W เครื่องสแกนเอกสารแบบตั้งโต๊ะสำ หรับองค์กร หน้าจอสีแบบสัมผัสกว้าง 9.3 ซม. เชื่อมต่อกับระบบเน็ตเวิร์ค Wireless และ Wired LAN เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำ งานร่วมกับระบบจัดกา...

 • ADS5000.jpg
  PDS-5000 เครื่องสแกนเอกสารความเร็วสูง มีความสามารถในการสแกนเอกสารครั้งละหลายๆแผ่น โดยมีถาดป้อนกระดาษ (ADF) สูงสุดถึง 100 แผ่น และสามารถสแกนเอกสาร 2 หน้าได้ มาพร้อมชุดซอฟท์แวร์เพื่อ...

 • ADS6000.jpg
  PDS-6000 เครื่องสแกนเอกสารความเร็วสูง มีความสามารถในการสแกนเอกสารครั้งละหลายๆแผ่น โดยมีถาดป้อนกระดาษ (ADF) สูงสุดถึง 100 แผ่น และสามารถสแกนเอกสาร 2 หน้าได้ มาพร้อมชุดซอฟท์แวร์เพื่อ...


Visitors: 32,694